Spacery z przewodnikiem 2020

Szanowni Państwo.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji  „Spacerów z przewodnikiem”.
Ponieważ pracować będziemy w nieco innej rzeczywistości bardzo prosimy zastosować się do poniższych wskazówek:

 • uczestnicy posiadać muszą maseczki, osoby bez maseczek będziemy prosili o opuszczenie grupy;
 • ponieważ każdy ze spacerów będzie trwał ok. 1,5 godz. wskazane jest posiadanie przez uczestników środków do dezynfekcji rąk;
 • udział w „Spacerach z przewodnikiem” jest bezpłatny;
 • „Spacery z przewodnikiem” sfinansowane są dotacją Urzędu Gminy-Miasto Grudziądz;
 • Organizatorem „Spacerów z przewodnikiem” jest Koło Przewodników PTTK im. Józefa Błachnio w Grudziądzu.

Harmonogram tegorocznych „Spacerów z przewodnikiem” przedstawia się następująco:

 1. 28.06 - „Na dobry początek – historia Grudziądza” – miejsce zbiórki: Al. Piotra z Grudziądza (Flisak);
 2. 05.07 - „W poszukiwaniu Grudziądza ze starej pocztówki – cz. I” – miejsce zbiórki: ul. Legionów, plac przed d. kinem „Tivoli”;
 3. 12.07 - „Historia z pomników i płyt pamiątkowych” – miejsce zbiórki: Plac Niepodległości (pomnik Józefa Piłsudskiego);
 4. 19.07 - „Garnizon Grudziądzki w czasach II RP, cz. I” – miejsce zbiórki: ul. Karabinierów, mostek na Trynce;
 5. 26.07 - „Garnizon Grudziądzki w czasach II RP, cz. I” – miejsce zbiórki: rondo Lotników, przy pomniku;
 6. 02.08 - „W poszukiwaniu Grudziądza ze starej pocztówki – cz. II” – miejsce zbiórki: Rynek;
 7. 09.08 - „Parki i zieleńce miejskie – historia i rozwój” – miejsce zbiórki – Al. Wigury (Leśniczówka);
 8. 16.08 - „W poszukiwaniu Grudziądza ze starej pocztówki – cz. III” – miejsce zbiórki: Małomłyńska (starostwo);
 9. 23.08 - „Zabytki techniki – śladami stali i wody” – miejsce zbiórki: ul. Włodka, parking przed Galerią „Stara kuźnia”;
 10. 30.08 - „Góra Garnizonowa – opowieść historią pisana” – miejsce zbiórki: ul. Saperów (skrzyżowanie z ul. Jagiełły);

 

Serdecznie zapraszamy do udziału

Impreza sfinansowana dotacją Urzędu Gminy-Miasto Grudziądz

Odnowienie grudziądzkiej części Szlaku Kopernikowskiego

Szanowni Państwo.
W 2019 r., dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, został odnowiony i przetrasowany grudziądzki odcinek Szlaku Kopernikowskiego.
Obecnie rozpoczyna się na grudziądzkim Rynku, przy ławeczce z astronomem.
Prace zostały przeprowadzone przez zespół znakarzy grudziądzkiego Oddziału PTTK.
W załączniku prezentujemy Państwu folder z opisem i przebiegiem Szlaku.
Załącznik – Folder, do pobrania

Biuletyn XIII WZAK-u

Koleżanki i Koledzy.
XIII Wojewódzki Zlot Aktywnych Krajoznawców im. Zbysława Budzyńskiego przeszedł do Historii.
W załączeniu oddajemy w Wasze ręce, przygotowany przez Kol. Krzysztofa Czerepowickiego - Przewodniczącego Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa - poświęcony WZAK-owi biuletyn.
Życzymy przyjemnej lektury.

BIULETYN - do pobrania

Odznaka Pilota Wycieczek


15 czerwca 2019 r. Zarząd Główny PTTK podjął Uchwałę nr 124/XIX/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK.
Uchwała zatwierdziła wzór Odznaki Pilota Wycieczek PTTK, którą mogą posługiwać się Piloci wycieczek będący członkami PTTK.

Zgodnie z Zarządzeniem Sekretarza Generalnego PTTK nr 1/XIX/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., wykonawcą i dystrybutorem Odznaki jest Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.
Zgodnie z § 2 Zarządzenia, Odznakę może nabyć jedynie pilot wycieczek PTTK, posiadający aktualną legitymację/identyfikator pilota wycieczek PTTK oraz opłaconą składkę członkowską PTTK.

Aby spełnić ten wymóg sprzedaż Odznak odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem Oddziałów/Kół PTTK.

Sprzedaż Odznak odbywać się będzie w miarę dostaw kolejnych partii.
Zamówienia składać należy na adres Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu: ul. Hallera 32; 86-300 Grudziądz, bądź drogą elektroniczną - pttkgrudziadz(a)gmail.com.
Informacji udziela Kol. Tomasz Simiński-Stanny, tel.: 604 545 794.

Koszt Odznaki – 15,oo pln/szt.
Przy zamówieniu uwzględnić należy koszty przesyłki według cennika Poczty Polskiej.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BS w Brodnicy O/Grudziądz
nr konta 27 9484 1033 0312 0004 2003 0001

WZÓR ODZNAKI PILOTA WYCIECZEK PTTK


OPIS ODZNAKI:

1.  Odznaka Pilota Wycieczek PTTK przedstawia w części graficznej (na środku) obowiązujące znak PTTK umieszczone na tle uproszczonej siatki równoleżników i południków ziemi. Przestrzenie między południkami i równoleżnikami są wklęsłe względem całości odznaki i mają fakturę porowatą przypominającą piasek i kolor matowego metalu.

2.      Odznaka jest okrągła i ma średnicę zewnętrzną 45 mm.

3. Na otoku szerokości ok. 7,5 mm przebiega napis „PILOT WYCIECZEK” i przetłumaczony w dolnej części na j. angielski „TOUR LEADER”. Napisy w obu językach oddzielone są kropkami o średnicy ok. 0,8 mm i mają względem siebie zmieniony kierunek, tak by dały się odczytać bez odwracania odznaki. Napis wykonany majuskułą - wersalikiem (dużymi literami) przy czym litery z szeryfami, przypominające krój czcionki Times New Roman.

4.     Kolorystyka odznaki:

-    odznaka wykonana jest z metalu w kolorze złotym, w technologii tłoczonej (matrycowej)i z użyciem blachy o grubości min. 1 mm.- kolor otoku tekstowego: granatowy (navy blue) natomiast kolorystyka znaku PTTK – aktualnie obowiązująca tj. na białym tle kontur POLSKI wypełniony kolorem zielonym i białymi literami PTTK oraz biało-czerwoną (w szachownicę) igłą kompasu, położoną skośnie.

5.  Odznaka jest lekko wypukła.

6. Odznaka jest przykręcana na śrubkę (słupek i nakrętkę), dopuszczalna jest wersja do zamocowania na dwa zatrzaski amerykańskie tzw. pinsy”.


Autor Odznaki: Tomasz Simiński-Stanny (Oddział PTTK w Grudziądzu)

 

Spacerki z przewodnikiem

Szanowni Państwo.

Zapraszamy na kolejną edycję spacerków z przewodnikiem, podczas których poznacie Państwo nasze piękne miasto od innej strony, nie zawsze publikowanej w przewodnikach.
Poniżej zamieszczamy harmonogram tegorocznych spacerów:

 • 30.06.2019 – Leniwie po osiedlu - Rządz, nie tylko sypialnia – zbiórka: Rządz, pętla tramwajowa
 • 07.07.2019 – Moje osiedle – moja mała ojczyzna – zbiórka: Park Miejski, pomnik Światowida
 • 14.07.2019 – Tropem grudziądzkich pomników przyrody – zbiórka: Tarpno, pętla tramwajowa
 • 21.07.2019 – Spacer zapomnianymi uliczkami miasta – zbiórka: ul. Wybickiego – Kartoflany Rynek
 • 28.07.2019 – Wisła w życiu miasta – zbiórka: ul. Ratuszowa, rzeźba ułana i dziewczyny
 • 04.08.2019 – Ulica i interesy – zbiórka: ul. Wybickiego – Kartoflany Rynek
 • 11.08.2019 – Ulicą z zapachem kawy, rozrywką i hotelami – zbiórka: Rynek
 • 18.08.2019 – Od gotyku do neogotyku – grudziądzkie kościoły – ich historia i architektura – zbiórka: Rynek
 • 25.08.2019 – Ulica jako zapiecek miasta – zbiórka: ul Wędkarska
 • 01.09.2019 – II wojna światowa - mieszkańcy, miejsca, dramaty tego czasu – zbiórka: ul. Piłsudskiego, Skwer Polaków poszkodowanych przez III Rzeszę

Wszystkie spacerki rozpoczynają się o godz. 10.00
Serdecznie zapraszamy

Spacerki finansowane są dotacją Gminy Miasto Grudziądz

Dodatkowe informacje