Warunki weryfikacji odznak krajoznawczych

Przedłożenie do weryfikacji książeczki/kroniki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu weryfikacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi zajmuje się weryfikacją następujących odznak krajoznawczych:

  •     Odznaka Krajoznawcza Polski
  •     Regionalna Odznaka Krajoznawcza
  •     Odznaka Krajoznawcza Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  •     Odznaka Krajoznawcza „Znam Grudziądz i okolice”
  •     Odznaka Krajoznawcza „Miłośnik twierdzy Grudziądz”
  •     Odznaka Krajoznawcza „Szlakami 18. Pułku Ułanów Pomorskich”
  •     Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem kościołów gotyckich Ziemi Chełmińskiej”
  •     Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem zamków, pałaców i dworów Ziemi Chełmińskiej”
  •     Odznaka Krajoznawcza „Miłośnik Borów Tucholskich”
  •     Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem Pomników Historii Polski”


W celu weryfikacji kroniki odznak należy dostarczyć do siedziby Oddziału:
ul. Hallera 32
86-300 Grudziądz
lub przesłać pocztą na powyższy adres.
W przypadku przesyłki pocztowej należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną z naklejonymi znaczkami odpowiedniej wartości!

Dodatkowe informacje