Kurs kandydatów na przewodników i pilotów wycieczek

Jeśli jesteś osobą otwartą, komunikatywną, masz łatwość nawiązywania kontaktów, potrafisz zachować spokój i opanowanie w sytuacjach stresujących, posiadasz podzielność uwagi i umiejętność samokontroli oraz wytrzymałość psychiczną i fizyczną, a także odporność na zmęczenie i umiejętność odnalezienia się w różnorodnych warunkach, jesteś osobą inicjatywną i samodzielną i potrafisz współdziałać z innymi, to ten Kurs – jest dla CIEBIE.

Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi i Koło Przewodników im. Józefa Błachnio w Grudziądzu zapraszają na kurs kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Zajęcia kursu obejmować będą materiał min. z zakresu: historii Polski, geografii turystycznej Polski i Europy, historii kultury w Polsce, ochrona przyrody i środowiska w Polsce, metodyki i etyki przewodnictwa i pilotażu, ogólnych zasad przewodnictwa i pilotażu, przepisów prawnych w turystyce, wybranych zagadnień z psychologii i socjologii, kultury, sztuki i architektury, etnografii, terenoznawstwa i topografii oraz metodykę i techniki prowadzenia wycieczek.

Obszar kursu obejmuje powiaty: brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, iławskiego, kwidzyńskiego, malborskiego (bez zamku), nowomiejskiego, tczewskiego, toruńskiego (bez miasta Torunia), tucholskiego, rypińskiego, starogardzkiego, sztumskiego, świeckiego i wąbrzeskiego.

Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym, w okresie od września 2019 r. do maja 2020 r.

Oprócz zajęć teoretycznych kurs obejmował będzie szereg wycieczek terenowych po obszarze przyszłych uprawnień.

Kurs dofinansowany jest ze środków Gminy-Miasta Grudziądza

 

mapa obszaru uprawnień

 

 

Dodatkowe informacje